cinclus pharma header stockholm

Bolagsstrategi

Förbättra livskvaliteten för personer som lider av GERD

Dagens traditionella PPI-läkemedel mot gastroesofageala refluxsjukdomar (GERD) erbjuder inte en tillräckligt bra behandling av alla patienter. Genom att utveckla linaprazan glurate till ett effektivt läkemedel kan Cinclus Pharma göra skillnad i vardagen för många personer som lider av GERD. Varje framgångsrik behandling av GERD har även en indirekt positiv effekt på livet för patienternas familj, vänner och kollegor.

Vision

Förbättrad livskvalitet för människor över hela världen som lever med syrarelaterade sjukdomar.

Läs mer om GERD


Mission

Att introducera nya, potentiellt avgörande produkter som påverkar vårdstandarden för patienter med magsyrarelaterade sjukdomar. Underbyggt av överlägsna P-CAB linaprazan glurate, har Cinclus Pharma som mål att driva ett paradigmskifte i behandlingen av magsyrerelaterade sjukdomar.


Strategi

För närvarande befinner sig Cinclus Pharma i en intensiv utvecklingsfas. Organisationen och bolagsstrukturen byggs upp i förberedelse för kommande tillväxt och vidareutveckling av linaprazan glurate.

Cinclus Pharma äger de globala kommersiella rättigheterna för linaprazan glurate. Säkrade kommersiella rättigheter är centrala i en global produktlansering.

Read more about linaprazan glurate

Fokus för den första lanseringen kommer att ligga på kommersialisering i USA och Europa. Detta kan komma att ske genom partnerskap, en egen säljorganisation eller en kombination av båda. För att identifiera potentiella synergieffekter eller andra fördelar kommer även andra stora läkemedelsmarknader att utvärderas.

På lång sikt siktar Cinclus Pharma på att bygga upp ett läkemedelsbolag specialiserat på gastroenterologi.