Läkemedelsbolag i klinisk fas

Utveckling av molekyler för behandling av syrarelaterade sjukdomar.

Om Cinclus Pharma
Cinclus Pharma

Nästa steg i utvecklingen

Marknadsledande protonpumpshämmare (PPIs) som Losec och Nexium har inte lyckats ge alla patienter med gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) tillräcklig behandlingseffekt. Verkningsmekanismen för en P-CAB erbjuder nya möjligheter i behandlingen av syrarelaterade sjukdomar. Cinclus Pharmas läkemedelskandidat linaprazan glurate är en P-CAB i klinisk fas och den utvecklas med målet att förbättra livskvalitén för människor som lever med dessa besvär och för patienter med Heliobacter pylori (H. Pylori) infektion.

Läs mer

Cinclus Pharma man with GERD startpage

Pressreleaser


cinclus pharma illustration of linazapran molecule grey
Vår ledande läkemedelskandidat

Linaprazan glurate

Linaprazan glurate är en syrablockerare med stor potential att behandla olika typer av GERD och tar arvet vidare från AstraZenecas världsledande forskning inom området. Flera kliniska fas I-prövningar är framgångsrikt slutförda och 2022 avslutades den kliniska fas II-studien. Linaprazan glurate är en P-CAB som representerar en ny verkningsmekanism med potential till bättre klinisk effekt och en fördelaktig farmakokinetisk profil jämfört med PPI:er.

Läs mer

Senaste nyheterna


Cinclus News Christer Finansieringsevent 02

Cinclus Pharma på ABGSC – Life Science Summit 2023

Christer Ahlberg, VD för Cinclus Pharma, var inbjuden för att presentera bolagets senaste uppdateringar och utvecklingen av linaprazan glurate på ABGSC Life Science Summit den 30-31 maj 2023.

Cinclus Nina

Nina Rawal på Trill Impact Ventures om investeringen i Cinclus Pharma

Investmentbolaget Trill Impact ser Cinclus Pharma som ett starkt kort. Nina Rawal, Co-Head of Ventures, sitter i styrelsen för Cinclus Pharma där hennes biomedicinska erfarenhet och expertis inom finansiering kommer väl till pass.

Cinclus Malin 02

Malin Filler – Senior Regulatory Affairs Manager

Den stimulerande rollen som ansvarig för regulatoriska frågor på Cinclus Pharma passar Malin som hand i handsken. Just nu arbetar hon intensivt med att förbereda alla regulatoriska aktiviteter som krävs inför start av fas III-programmet för...

cinclus pharma bistro with greenery in the ceiling
Refluxsjukdomar

Påverkar välbefinnande och socialt liv

De flesta människor kan känna obehag orsakade halsbränna och sura uppstötninar, två av de vanligaste symtomen på sjukdomen GERD. Symtomen uppträder ofta när man äter och dricker eller strax efteråt. Detta påverkar både förmågan och motivationen att njuta av sociala aktiviteter såsom utflykter, middagar, evenemang eller bara en kopp kaffe med vänner. Svårare stadier av GERD med sårbildning i matstrupen (eGERD), eller djupare sårbildning (komplicerad GERD) kan vara väldigt smärtsamma.

Läs mer om GERD

"Cinclus Pharma vill åstadkomma ett paradigmskifte i behandlingen av syrarelaterade sjukdomar. Vi kommer att göra detta genom att registrera och lansera vår effektiva P-CAB linaprazan glurate och göra den tillgänglig över hela världen."

CHRISTER AHLBERG

CEO CINCLUS PHARMA