cinclus pharma header stockholm

Investerare

Cinclus Pharma

Investerare

Cinclus Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar molekyler för behandling av syrarelaterade sjukdomar. Vår ledande läkemedelskandidat linaprazan glurate utvecklas för behandling av medelsvår och svår gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).

Börsnotering

Cinclus Pharma Charlotte

Charlotte Stjerngren

Press och IR

Mejl: Skicka mejl

Mejl: Skicka mejl

Tel: +46 708 768 787

Senaste finansiella rapporter

Årsredovisning Cinclus Pharma 2023

Se alla

Finansiell kalender

Q2 Delårsrapport 2024 29 augusti 2024
Q3 Delårsrapport 2024 14 november 2024
Q4 Delårsrapport 2024 20 februari 2025
Årsredovisning 2024 17 april 2025

Se alla