cinclus pharma header male scientist

Bolagets historia

Cinclus Pharma tar arvet från Astra till nästa nivå

Cinclus Pharma grundades av pionjärer inom GERD-behandling, båda med lång erfarenhet från Astra och AstraZeneca, där kliniska fas I- och fas II-studier genomfördes på läkemedelskandidaten linaprazan. Tillsammans med teamet på Cinclus Pharma tar grundarna nu utvecklingen av linaprazan glurate till nästa nivå.

Intervju med Kjell Andersson, Peter Unge och Lennart Hansson

Från startup till potentiell global game changer

Det här är historien om hur en kemist, en farmakolog, en gastroenterolog och tre sakkunniga inom finansiering och affärsutveckling gick ihop för att bättre tillgodose det medicinska behovet inom refluxsjukdomar.

Det globala bioläkemedelsföretaget AstraZeneca har spelat en viktig roll för den svenska läkemedelsindustrin. Inte bara som en stor arbetsgivare och en av landets största exportörer, utan även som ett innovationsdrivet bolag med ett mycket kvalificerat forskarlag. AstraZeneca har bland annat utvecklat två av världens mest sålda läkemedel mot refluxsjukdom, Losec och Nexium. Flera nyckelpersoner i Cinclus Pharmas ledning var involverade i utvecklingen av AstraZenecas framgångsrika läkemedel.

Under perioden 2001 – 2005 genomförde AstraZeneca kliniska fas I- och fas II-studier av P-CAB läkemedelskandidaten som exponerade omkring 2 600 individer för linaprazan. Trots att resultaten visade att behandlingen var vältolererad, snabb och effektiv valde det globala bioläkemedelsföretaget att lägga ner projektet. Grunden till detta var bland annat att varaktigheten av syrablockeringen var för kort. Projektets nedläggning var ett led i AstraZenecas avveckling av det gastrointestinala forskningsområdet. Beslutet kom som en chock för många inom läkemedelsindustrin och de som varit involverade i projektgruppen.

Några år efter att beslutet fattades fick Kjell Andersson, tidigare ansvarig preklinisk projektledare för linaprazanprojektet, ett samtal som han sent kommer att glömma från Mikael Dahlström, kemisten bakom linaprazan. Mikael skulle snart gå i pension och det var viktigt för honom att se till att forskningen inom syrasekretionsområdet inte gick förlorad.

Mikael frågade om jag kunde hjälpa honom att få rättigheterna till prodrogerna av linaprazan från AstraZeneca. Vi båda var eniga om att substansen hade hög potential att utvecklas, berättar Kjell Andersson, PhD farmakolog.

Tillsammans med kollegan Mikael Dahlström fick Kjell Andersson senare loss rättigheterna. Sakta men säkert växte tankarna kring att starta ett nytt bolag fram varpå Mikael och Kjell tog kontakt med den framstående gastroenterologen Peter Unge.

När jag blev tillfrågad om jag ville vara med och arbeta vidare på den här molekylen jublade jag inombords. Det är utan tvekan ett minne jag kommer att bära med mig livet ut, säger Peter Unge, MD.PhD gastroenterolog.

 

Teamet bildas

Kjell och Peter har känt varandra i många år och som branschkollegor inom läkemedelsindustrin har deras vägar korsats vid ett flertal tillfällen. Första gången de träffades var på en yacht utanför San Diego. De var båda på plats i Kalifornien för att medverka i den årliga internationella läkemedelskongressen DDW, Digestive Disease Week. Året var 1995 och hela världens blickar var riktade mot San Diego och finalisterna i America’s Cup. Vid den tidpunkten var Kjell verksam på AstraZeneca som forskare medan Peter bland annat var praktiserande läkare inom vården och arbetade som konsult på uppdrag av AstraZeneca.

Kjell, Mikael och Peter insåg att de behövde ta hjälp av någon sakkunnig inom finansiering för att säkra de resurser och det kapital som behövdes för vidareutveckling av forskningsarbetet. Projektbakgrund och vision presenterades för Lennart Hansson, som har lång erfarenhet av arbete med investmentbolag och affärsutveckling inom läkemedels- och bioteknikindustrin.

– Projektet fångade mitt intresse omedelbart och jag förstod att det hade en enorm potential. Om vi skulle lyckas att vidareutveckla ett P-CAB-baserat läkemedel från substansen linaprazan glurate, skulle vi kunna hjälpa patienter med svår esofagit (grad C och D). Det skulle förändra livet för miljontals människor världen över, berättar Lennart Hansson, PhD genetik.

Lennart Hansson välkomnades till teamet tillsammans med Urban Paulsson och Marek Poszepczynski som tillförde kompetens inom affärsutveckling och juridik. De började arbeta omedelbart med att utreda finansiella möjligheter och utbyta idéer med varandra. Teamet hade nu bildats och var redo att ta nästa steg.

 

Studierna av linaprazan glurate börjar

Företaget Cinclus Pharma grundades 2014. Samma år startades även de prekliniska studierna av linaprazan glurate.

– Fas I-studien avslutades år 2018 med mycket goda resultat och vi såg ljust på företagets utveckling, säger Kjell Andersson.

År 2020 tog Cinclus Pharma in 250 miljoner kronor genom en emission tecknad dels av Fjärde AP-fonden som därmed blev nya ägare i företaget, och dels av de befintliga ägarna Bengt Julander, Jonas Sjögren och Recipharm Venture Fund. Den stärkta kassan gav företaget möjlighet att finansiera fas II-studien och utvecklingen av läkemedelskandidaten.

– Vi jobbade väldigt hårt för att skaffa resurserna som krävdes för att finansiera fas II-studien. När emissionen tecknades öppnades helt nya möjligheter. Det är en stor glädje att utveckla linaprazan glurate mot ett godkänt läkemedel, och det innebär också ett stort ansvar, säger Kjell.

Det återstår mycket arbete och vidare kliniska tester innan läkemedelskandidaten linaprazan glurate kan vara aktuell för registrering. Som ett led i detta planerar Cinclus Pharma att lansera ett omfattande kliniskt utvecklingsprogram.

Om det inte vore för grundarnas beslutsamhet och fasta övertygelse om att bedriva forskningsarbetet vidare är det mycket troligt att hela innovationen hade kunnat gå om intet. Genom Cinclus Pharma har linaprazan glurate en chans att nå marknaden. Det är med stor tillförsikt som Kjell Andersson reflekterar över tiden på AstraZeneca och den händelserika resan fram till idag.

– Jag har mina fantastiska kollegor att tacka för alla de framgångar och goda resultat som vi har åstadkommit under åren. Vi har kommit en bra bit på vägen och utvecklingspotentialen vi ser idag är enorm, säger Kjell Andersson.


Förbättra behandlingen av GERD

Peter Unge är tidigare verksam som läkare inom svensk sjukvård och har arbetat nära patienter med diagnosen GERD. För honom råder det inga som helst tvivel om att linaprazan glurate kommer att göra stor skillnad för många människor världen över.

– Patienter som remitteras till akutvård under misstanke om hjärtinfarkt visar sig ibland lida av GERD (gastroesofageal refluxsjukdom). Symtom uppträder ofta på natten och orsakar bland annat sömnsvårigheter och andra problematiska symptom som påverkar livskvaliteten negativt. Det medicinska behovet av läkemedel mot refluxsjukdom är stort. Det behövs en effektivare behandling för GERD-patienter och vi är övertygade om att linaprazan glurate kommer att resultera i en högre läkningsfrekvens, avslutar Peter.

Läs mer här

 

Mikael Dahlström gick bort 2023.