cinclus pharma header pipette in lab 02

PPI:s jämfört med P-CAB:s

Cinclus Pharmas ledande läkemedelskandidat

PPI:s jämfört med P-CAB:s

P-CABs som linaprazan glurate fungerar annorlunda än de traditionella PPI-baserade läkemedlen som Losec och Nexium. Här förklarar vi hur de lyckas kontrollera syrautsöndringen och hjälpa människor med GERD.

 

Protonpumpshämmare ( Proton Pump Inhibitor, PPI)

PPI-läkemedel absorberas i tunntarmen och når parietalcellen via blodet. Eftersom PPI:erna är svaga baser ackumuleras de i parietalcellens sura del och omvandlas där till den aktiva hämmaren (sulfenamid). De kommer snabbt att binda till H+, K+-ATPas med en kovalent bindning och bildar en irreversibel hämning av magsyreutsöndringen. På grund av PPI:ernas korta plasmahalveringstid kan de inte kontrollera det intragastriska pH-värdet under en period av 24 timmar. PPI:erna kännetecknas av sin långsamma insättande av effekt och kräver 3-5 dagar för att nå full effekt.  • Plasmahalveringstiden är 1,5 - 2 timmar

  • Upp till tre gånger dagligen – varaktigheten är fortfarande kortare än 18 timmar

  • Långsam effektstart, maximal effekt uppnås först efter 3-5 dagar

  • Kräver syra för aktivering, är instabila i sura förhållanden


Kaliumkompetitiv syrablockerare (P-CAB) – linaprazan glurate

Linaprazan glurate och andra P-CABs absorberas i tunntarmen och når parietalcellen via blodet. P-CAB:erna är också svaga baser och kommer att ackumuleras i parietalcellen. Efter protonering kommer de via en jonbindning till H+, K+-ATPas bilda en kompetitiv hämning. Detta ger större flexibilitet jämfört med irreversibel hämning och en möjlighet att skräddarsy syrakontrollens varaktighet.

Linaprazan glurate har en plasmahalveringstid på cirka 10 timmar och har visat sig ge 24 timmars kontroll av intragastriskt pH. P-CAB:s kännetecknas av ett snabbt insättande av effekt och neutralt intragastriskt pH har påvisats två timmar efter den första dosen med linaprazan glurate till friska försökspersoner.

  • Plasmahalveringstiden är cirka 10 timmar

  • En eller två gånger dagligen ger 24 timmars syrakontroll

  • Snabbt insättande av effekt (~1-2 timmar)

  • Ingen aktivering krävs och linaprazan glurate är stabil i sura förhållanden

 

Tillbaka