Investerare – Aktien

Utdelningspolicy

Cinclus Pharma befinner sig i en fas som kräver att finansiering av preklinisk och klinisk utveckling av dess läkemedelskandidat prioriteras. Cinclus Pharma har inte lämnat någon utdelning tidigare och har inte för avsikt att lämna någon utdelning under de kommande åren. Eventuell framtida utdelning och dess storlek kommer att baseras på Cinclus Pharmas tillväxt, resultatutveckling och Bolagets allmänna kapitalbehov. Styrelsen anser att de finansiella resurserna bör användas för utveckling av dess läkemedelskandidat. Mot bakgrund av Bolagets finansiella ställning och negativa resultat har styrelsen inte för avsikt att föreslå någon utdelning förrän Cinclus Pharma genererar långsiktigt hållbara intäkter och har ett positivt kassaflöde. I den mån utdelningar föreslås ska de vara lämpliga i förhållande till målen, omfattningen och riskerna för Bolagets verksamhet.