cinclus pharma header woman with gerd

Om GERD

GERD har stora ouppfyllda medicinska behov

Om GERD

Flera miljoner människor runt om i världen lider av gastroesofageal refluxsjukdom, GERD. Standardbehandling där protonpumpshämmare (PPIs) ingår är inte tillräckligt effektiva för att behandla alla typer av GERD. Halsbränna är ett vanligt symptom och i svårare sjukdomsstadier förekommer ofta smärta och andra symtom.

Vad är refluxsjukdom?

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), eller sura uppstötningar, är ett tillstånd där innehållet i magen regurgiterar, det vill säga, åker upp i matstrupen. Återflödet är vanligtvis surt och orsakar ofta inflammation, erosioner och symptom som halsbränna.

 • En sjukdom som orsakas av bristande funktion i övre magmunnen (övergången mellan matstrupe och magsäck). Defekten gör att magmunnen inte längre förhindrar att maginnehållet flödar tillbaka in i matstrupen.

 • Även om symptomen på GERD varierar från person till person är kronisk halsbränna och sura uppstötningar de vanligaste symtomen.Varför uppstår sjukdomen?

 • GERD uppstår när matstrupens försvarsmekanismer överväldigas av maginnehållet som flödar tillbaka in i matstrupen

 • Förflyttning av den övre delen av magsäcken upp i bröstkorgen, dvs. hiatusbråck, är en vanlig indirekt orsak till GERD

 • Förekomsten ökar med åldern

GERD


GERD kan förekomma i olika stadier, från en överkänslig matstrupe till erosiv GERD och ytterligare komplikationer allt eftersom sjukdomen framskrider.

 • Överkänslig matstrupe
  Överkänslig matstrupe är klassificerat som ett stadium av GERD. Detta innefattar typiska symtom såsom halsbränna förknippade med reflux/sura uppstötningar. Ingen vävnad skadas.

 • sGERD
  Symptomatisk icke erosiv gastroesofageal refluxsukdom, sGERD, karaktäriseras av refluxsymptom men utan synliga vävnadsskador.

 • eGERD
  Erosiv GERD, esofagit, definieras av förekomsten av vävnadsskador, så kallade erosioner, orsakade av magsyra.

 • Komplicerad GERD
   Komplicerad GERD defineras som förekomst av sår, strikturer eller Barrett's esofagus.

 

Klassificering av refluxesofagit enligt Los Angeles-skalan

Los Angeles-skalan (LA-skalan) är ett vedertaget sätt att beskriva den endoskopiska förekomsten av refluxesofagit och bestämma dess svårighetsgrad.

 

GRAD A

En (eller flera) mucosaskada (-or) som vardera inte är överskrider fem millimeter och som inte sträcker sig utanför toppen av två slemhinneveck.

GRAD B

En (eller flera) mucosaskada (-or) som överskrider fem millimeter och som inte sträcker sig utanför toppen av två slemhinneveck.

GRAD C

En (eller flera) sammanhängande mucosaskada (-or) som sträcker sig mellan toppen av två eller flera slemhinneveck, men som omfattar mindre än 75 procent av matstrupens omkrets.

GRAD D

En (eller flera) sammanhängande mucosaskada (-or) som sträcker sig mellan toppen av två eller flera slemhinneveck, och som omfattar minst 75 procent av matstrupens omkrets.

 

Hur behandlar man sjukdomen?

 • Erosioner och symtom kräver effektiv behandling

 • Den nuvarande standardbehandlingen omfattar främst PPI-läkemedel, t.ex. Nexium, Takepron, Losec etc.

 • Kirurgi är ett alternativ för personer med "volymreflux", ett tillstånd som har en starkt negativ inverkan på patientens livskvalitet.

Vilka är utmaningarna med den nuvarande standardbehandlingen?

En markant andel av patienterna har en begränsad behandlingseffekt av traditionella behandlingsmetoder. Dessa patienter har ett behov av mer effektiv behandling och en ny lösning krävs för dessa människor.

Fakta

 • Erosioner förblir oläkta hos ~ 1/3 av patienterna med eGERD grad C efter fyra veckors standardbehandling med PPI

 • Erosioner förblir oläkta hos över 50% av patienterna med eGERD grad D efter fyra veckors standardbehandling med PPI

 • Erosioner förblir oläkta hos ~ 10 % av patienterna med eGERD av graderna A och B efter fyra veckors standardbehandling med PPI

 • ~ 85 % av alla patienter med eGERD lider av nattliga symtom

Läs mer om att leva med GERD

 

Vår ambition

Cinclus Pharmas främsta läkemedelskandidat linaprazan glurate möter ett stort medicinskt behov hos flera miljoner patienter över hela världen. De huvudsakliga målgrupperna är patienter med måttlig till svår GERD eller Helicobacter Pylori (H.Pylori) infektion, där standardbehandling inte ger tillräcklig effekt.

Läs mer om linaprazan glurate