cinclus pharma header microscope

Vår vetenskap

Med målet att lindra symptomen och förbättra livskvalitén för personer med GERD.

Förbättra behandlingen av GERD

Vår forskning

Målsättningen med vår forskning är tydlig – att utveckla en effektiv behandling för personer med gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) som ger unik symptomkontroll och erosionsläkning. Tiden är inne för att ta nästa steg i behandlingen av syrarelaterade sjukdomar. Vår ambition med utvecklingen av vår läkemedelskandidat linaprazan glurate är att förbättra livskvaliteten för människor med dessa problem.

cinclus pharma man and woman in focus in group of scientists talking in a circle
cinclus pharma woman with gerd
Gastroesofageal refluxsjukdom

Om GERD

Flera miljoner människor runt om i världen lider av gastroesofageal refluxsjukdom, GERD. Standardbehandling där protonpumpshämmare (PPIs) ingår är inte tillräckligt effektiva för att behandla alla typer av GERD. Halsbränna är ett vanligt symptom och i svårare sjukdomsstadier förekommer ofta smärta och andra symtom.

Läs mer

cinclus pharma woman with gerd
Cinclus Pharmas ledande läkemedelskandidat

Linaprazan glurate

Vår läkemedelskandidat representerar en ny verkningsmekanism med en förbättrad farmakokinetisk profil och möjliggör överlägsen effekt. Linaprazan glurate är en P-CAB och en prodrug av linaprazan, en substans som ursprungligen utvecklades och testades av AstraZeneca. Linaprazan glurates förmåga att kontrollera magsyran har i studier visat sig vara överlägsen nuvarande läkemedel på marknaden.

Läs mer

cinclus pharma female scientist working with pipette in lab
cinclus pharma male doctor consulting woman
Vår utvecklingsstrategi

Så skapar vi värde

Vårt mål är att ta att ta linaprazan glurate till marknaden. Efter att ha utvärderat resultaten i de pågående kliniska studierna kommer vi fortsätta den kliniska utvecklingen av linaprazan glurate för att bli en effektiv behandling för otillfredställda medicinska behov inom eGERD.

Läs mer

cinclus pharma male doctor consulting woman
Följ våra framsteg

Klinisk utveckling

Den pågående kliniska utvecklingen och testningen av linaprazan glurate visar lovande resultat när det gäller syrakontroll och sänkning av Cmax-värdet* vilket minskar belastningen på levern. Följ framstegen och den fortsatta utvecklingen här.

Läs mer

cinclus pharma man smiling while talking to female doctor