Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelsen har internationell kompetens och omfattande erfarenhet från läkemedelsbranschen.

cinclus pharma board member Lennart Hansson
cinclus pharma board member Torbjörn Koivisto
cinclus pharma board member Helena Levander
Cinclus Pharma Nina
cinclus pharma board member Wenche Rolfsen
cinclus pharma cmo Peter Unge
cinclus pharma board member Anders Öhberg