Nina Rawal på Trill Impact Ventures om investeringen i Cinclus Pharma

Cinclus Nina

Investmentbolaget Trill Impact ser Cinclus Pharma som ett starkt kort. Nina Rawal, Co-Head of Ventures, sitter i styrelsen för Cinclus Pharma där hennes biomedicinska erfarenhet och expertis inom finansiering kommer väl till pass. Trill Impact är en av Cinclus Pharmas huvudägare och investeringen gjordes eftersom Cinclus har potential att tillfredsställa ofyllda medicinska behov både inom GERD och Heliobacter pylori.

Nina har en bakgrund inom biomedicin med doktorandstudier inom Parkinsons sjukdom och cellterapi på Karolinska Institutet. Sedan 2021 är hon verksam på Trill Impact som Co-Head of Ventures. Trill Impact grundades i insikten om att finanssektorn behöver spela en avgörande roll i arbetet att nå FN:s hållbarhetsmål. Med "Impact" åsyftas investeringar som har en positiv påverkan på samhället eller miljön.

– Vi vill visa på att det går att skapa marknadsmässig avkastning och samtidigt arbeta mot FN:s hållbarhetsmål. Inom ramen för vår VC strategi fokuserar vi på grön omställning och Life Science med fokus på underprioriterade patientgrupper. Här ser vi Cinclus Pharma som en mycket stark Life Science-kandidat med stor potential att hjälpa många människor världen över.

Utöver att behandla GERD har läkemedelskandidaten linaprazan glurate även potential att nyttjas i behandlingen av bakterieinfektionen Heliobacter pylori (H. pylori). Sjukdomen är listad av WHO som en av de 16 antibiotikaresistenta bakterier som utgör det största hotet mot människors hälsa. Idag behandlas sjukdomen med tre olika typer av antibiotika.

­– Genom möjligheten att använda linaprazan glurate som en antibakteriell kombinationsbehandling med två antibiotika riktade mot H. pylori-infektion skulle antibiotikaanvändningen kunna minskas. Möjligheten att behandla två stora folksjukdomar stärker vår tro på bolaget ytterligare.

Nina ser fram emot att fortsätta möjliggöra resan mot ett registrerat läkemedel.

– Vi supportar Cinclus i utvecklingen av deras strategi och vägen till värdeskapande. Vi hoppas vara ett stöd för att fatta rätt beslut i rätt tid.

Fokus i arbetet med läkemedelskandidaten ligger även på att bredda den geografiska tillgången på behandlingar. I regel läggs mycket fokus på Europa, USA och Japan – något Trill Impact Ventures vill ändra på.

– Det är viktigt att redan från start tänka holistiskt i sina strategiska beslut för att inkludera de miljarder människor som finns utanför dessa marknader. En viktig del av vårt bidrag är att hjälpa Cinclus minska tillgänglighetsgapet för eftersatta patientkategorier.

Ett starkt och kompetent team är ytterligare en nyckeltillgång, något Nina menar är en viktig byggsten för att bolag ska vara långsiktigt framgångsrika.

­– Det fantastiska team som Cinclus har byggt besitter en unik bank av erfarenheter. Flera nyckelpersoner har en bakgrund inom Astra Zeneca med Losec/Nexium resan, och det finns även kompetens av att utveckla bolag. Cinclus har gjort många rätt hittills och har en spännande tid framför sig.

Just nu pågår förberedelser för de kommande fas III-studierna, ett viktigt steg inför ett eventuellt godkännande av linaprazan glurate som läkemedel.

– Vi tror att Cinclus Pharma är ett av de bolag som i närtid kommer ha stor betydelse för behandlingen av en av våra stora folksjukdomar. Det betyder att bolaget har stor kommersiell och impactpotential. Jag ser med spänning framemot vår fortsatta resa, avslutar Nina.