Gösta Hiller – driven ledare som vill bygga smarta team och se människor växa tillsammans

Cinclus News Gosta

I november 2021 förstärkte Cinclus Pharma teamet med Gösta Hiller som operativ direktör, (Chief Operating Officer, COO). Gösta har lång erfarenhet av ledarpositioner bland annat som vice vd under tre år för SDS Life Science och som projektledare för en rad olika läkemedelsprojekt - viktiga erfarenheter som kommer väl till pass när Cinclus nu förbereder sig för nästa steg.

 

Beskriv din bakgrund, hur kommer det sig att du jobbar på Cinclus Pharma?
– Jag tycker att utvecklingen av vår läkemedelskandidat, linaprazan glurate, är ett spännande projekt och det är extra kul att den har sitt ursprung i AstraZeneca. Jag jobbade själv på AstraZeneca i tolv år och hörde på den tiden talas om molekylen och dess potential. När Astra sedan lade ned hela gastro-området blev det en möjlighet för Cinclus Pharma som startade sin resa med molekylen.

Christer Ahlberg och jag lärde känna varandra i ett tidigare läkemedelsprojekt. Peter Unge och Kjell Andersson (två av grundarna) kände jag till och visste att de har stor kunskap och erfarenhet. Dessutom visade det sig att de är väldigt trevliga att jobba med. Efter att ha frågat runt i mitt nätverk om Cinclus Pharma och bara fått positiv respons började jag som COO för företaget i november 2021.

Det som främst lockade mig är att tillsammans med andra ta fram ett läkemedel med en helt ny verkningsmekanism som kan hjälpa människor med refluxsjukdom. Vår läkemedelskandidat Linaprazan glurate har en stor potential att kunna läka sår i matstrupen och höja livskvaliteten för väldigt många människor som inte är hjälpta av de äldre protonpumpshämmarna (PPIs).

Vad är ditt viktigaste uppdrag som COO? 
– Som COO har jag ansvar för det operativa arbetet med hela vårt utvecklingsprogram och har koll på bolagets alla delar. Det handlar bland annat om att bygga organisationen, koordinera alla projekt och ta fram en struktur för hur ska vi arbeta. Min uppgift är att tydliggöra vem som ska göra vad, när det ska göras och hur ramarna ska se ut.

Vi måste leverera många olika aktiviteter i våra projekt men behöver samtidigt bygga organisationen, rekrytera nya medarbetare och konsulter och växa finansiellt. Man kan säga att ”vi flyger samtidigt som vi bygger flygplanet”.

Jag håller ihop det hela och en viktig uppgift är att skapa en positiv, stimulerande och utmanande arbetsmiljö där frihet och kreativitet får ta plats tillsammans med kunskap, erfarenhet och kompetens. För att alla ska komma till sin rätt handlar det om att skapa ett klimat där alla respekterar varandras kunskap och jobbar mot samma mål. Som ledare gäller det att lyssna in medarbetarna, vara ödmjuk och samtidigt ställa rimliga krav. Att bygga smarta team med en mix av ungdomlig energi och entusiasm med erfarenhet och kunskap är nog det allra roligaste med mitt jobb.

Vad ser du är Cinclus Pharmas största möjligheter? 
– Cinclus Pharma är ett litet bolag jämfört med andra utländska aktörer inom samma område. Trots att vi är mindre har vi en stor gemensam kunskapsbas och mycket ackumulerad erfarenhet i bolaget. I vår internationella advisory board finns unik branscherfarenhet och i bolagets nätverk har vi världsledande spetskompetens inom forskning och utveckling. Flera har arbetat inom området sedan 80-talet.

Att vara en mindre aktör kan också vara en fördel då vi kan agera snabbare och mer effektivt. De flesta av oss har flera roller, vilket gör att alla har insyn i vad som händer i bolaget. Det finns stora möjligheter att som medarbetare vara med i flera delar av bolaget, bredda sin kompetens och utveckla sig inom andra områden.

Vad är Cinclus Pharmas utmaningar den närmaste tiden? 
– Eftersom vi är ett mindre bolag med relativt få medarbetare kan arbetsbelastningen vara hög och ibland är det stressigt. För att motverka stress är det är viktigt att erbjuda en positiv, stimulerande och utmanande miljö där man trivs och har roligt samtidigt som det finns tid för återhämtning och möjlighet att få ihop sitt övriga liv.

Det är en utmaning att hitta rätt personer med rätt kompetens och vår ambition är att anställa i god tid, det vill säga, ha kompetens på plats innan behovet är akut. Vi söker personer med olika typer av erfarenhet inom läkemedelsutveckling och som tycker det är kul att vara med och bygga upp ett bolag där det finns stora möjligheter till en spännande karriär.

Vi är nu inne i intensiva förberedelser inför fas III. Det innebär bland annat bygga upp organisationen kring kliniska studier både i USA och i Europa. Vi för dialog med myndigheterna i båda regionerna för att kunna uppfylla de krav och regler som finns. Jag får göra det jag tycker är roligast; att se till att organisationen, resurserna och medarbetarna finns där när det behövs som mest.