Från startup till potentiell global game changer

cinclus pharma news from startup to potential global game-changer

Historien om Cinclus Pharma började när en kemist, en farmakolog, en gastroenterolog och tre experter inom ekonomi och affärsutveckling samlades för att ta itu med det medicinska behovet av behandling av refluxsjukdomar.

Flera nyckelpersoner i Cinclus Pharmas ledningsgrupp var involverade i utvecklingen av det globala biofarmaceutiska företaget AstraZenecas framgångsrika läkemedel Losec och Nexium, samt i den inledande forskningen om linaprazan, den aktiva substansen i Cinclus Pharmas läkemedelskandidat linaprazan glurate. Mellan 2001 och 2005 genomförde AstraZeneca kliniska fas I- och fas II-studier av P-CAB-läkemedelskandidaten linaprazan i över 2 500 försökspersoner. Även om resultaten visade att behandlingen var väl tolererad, snabb och effektiv valde det globala biofarmaceutiska företaget att lägga ner projektet, delvis på grund av att varaktigheten av linaprazans syrablockering var för kort.

Några år senare fick Kjell Andersson och Mikael Dahlström, kemisten bakom linaprazan, rättigheterna till linaprazans prodrugs från AstraZeneca och kontaktade gastroenterologen Peter Unge. Tillsammans med Lennart Hansson, Urban Paulsson och Marek Poszepczynski grundade de 2014 Cinclus Pharma. De prekliniska studierna av linaprazan glurate startade inom ett år.

Läs hela historien om hur allt började