cinclus pharma header stockholm city hall view

Bolagsstyrning

Det här är Cinclus Pharma

Bolagsstyrning

cinclus pharma management group
Bolagsstyrning

Ledning

Ledningsgruppen har dokumenterad erfarenhet av läkemedelsutveckling inom syrasekretionshämning.

Ledning

cinclus pharma sitting man and woman shaking hands in conference room
Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelsen har omfattande internationell erfarenhet från läkemedelsbranschen.

Styrelse

cinclus pharma close-up on elderly mans hands signing a contract
Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Information om bolagsstämma hos Cinclus Pharma.

Läs mer

cinclus pharma focus on a male hand signing a contract
Bolagsstyrning

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter från Cinclus Pharma.

Läs mer