Peter Unge – kliniker och senior rådgivare med lång erfarenhet inom gastroenterologi

Cinclus News Peter

En av Cinclus Pharmas grundare, Peter Unge, var i mitten på 1980-talet med och utvecklade behandlingen av Helicobacter pylori-infektionen. Han var också delaktig i Astras framgång med Omeprazole och Esomeprazole. Peter Unges kunskap och långa erfarenhet är en viktig del av Cinclus kliniska verksamhet.

 

Beskriv din bakgrund och hur det kommer sig att du arbetar på Cinclus Pharma?
– Jag har varit med på Cinclus resa sedan 2006. Till en början parallellt med mitt arbete på Novartis i Schweiz. Nu är jag pensionär och kan ägna mig åt Cinclus i större utsträckning.

Jag började arbeta på medicinkliniken på Sandvikens sjukhus i mitten på 1980-talet. Där fanns ett stort utrymme för klinisk forskning och en kollega, Per Ekström och jag engagerade oss som kliniska prövare. Under den resan gjorde jag en del små studier och råkade uppfinna det som idag är grundmodellen för eradikering av Helicobacter pylori-infektionen. Vi visade också i en större Astra-studie att återfallen i tolvfingertarmsår nästan försvann när infektionen botades. Vår allra första patient intervjuades i TV flera gånger. Studieresultaten som vi var först med i världen, var så klart väldigt uppmuntrande. Baserat på behandlingsprincipen i studien kunde vi sedan utveckla bättre varianter av behandlingen av Helicobacter pylori-infektion med Losec och antibiotika.

Jag fortsatte att samarbeta med Astra i drygt 13 år och var bland annat tidigt delaktig i utvecklingen och framgången med Omeprazole och Esomeprazole.

Vad är ditt viktigaste uppdrag som senior rådgivare?
– För mig som jobbat inom gastroenterologi under så många år är det extra roligt att uppleva hur långt vi kommit med vår läkemedelskandidat linaprazan glurate på Cinclus Pharma. Under min tid som aktiv läkare i vården träffade jag många patienter och såg hur stor skillnad Losec gjorde för dem. Linaprazan glurate har ännu högre potential att förbättra livet för många människor med refluxbesvär.

Som senior rådgivare på Cinclus ska jag bland annat stötta, bistå och hjälpa CMO (Cinclus chefsläkare) och COO (chefen för operativa verksamheten) i första hand med det kliniska programmet. Det är spännande och roligt att få vara med på den här resan och förhoppningsvis driva det ända in i mål.

Just nu är vi inne i ett intensivt arbete med att slutföra fas II-studien. Vi är på god väg att ha rekryterat de runt 240 patienterna som behövs i studien. Studieresultaten kommer att stödja och vägleda Cinclus arbete framöver och då vi inte vet hur utfallet kommer att bli behöver vi planera för olika scenarion.

Mitt uppdrag handlar mycket om strategiutveckling samt att strukturera och organisera fas-III studierna. Dessutom är jag engagerad i att hitta samarbetspartners som ska utföra studierna operativt.

Vad ser du för utmaningar för Cinclus Pharma?
– Den här branschen är full av utmaningar och inget går på rutin. Att få ett nytt läkemedel godkänt för försäljning på marknaden är en lång och komplicerad resa som kräver resurser, noggrannhet och kanske främst uthållighet. Att vara ett engagerat team med lång erfarenhet som också har nyfikenhet och driv är definitivt en styrka.

En av de stora utmaningarna är kraven från myndigheterna, i första hand i USA och Europa. Kontakten med dem är avgörande för att förstå vad vi behöver ha på plats för att uppfylla de krav, lagar och regler som styr godkännandet av läkemedelskandidaten. Dessutom behöver vi vara tydliga gentemot myndigheterna vad vi vill åstadkomma och hur produkten kommer att hjälpa människor att få en bättre behandling. Under pandemin har vi hållit berörda myndigheter uppdaterade med dokumentation och information om utvecklingen. I närtid kommer vi också att ha fysiska möten med deras representanter.

Hur skulle du definiera Cinclus Pharmas möjligheter?
– Förutsättningarna är gynnsamma och de data vi har hittills tyder på att effekten av linaprazan glurate är mycket god, inte minst för stadier/grader av GERD där effekten av befintliga läkemedel inte räcker till. Jag bedömer att linaprazan glurate har hög potential och hoppas att resultaten framöver kan ta oss till ett godkännande. Vi vill kunna hjälpa många människor i framtiden.

En styrka i Cinclus Pharma är att vi har personer med rätt kunskap och kompetens. En del har varit med och gjort resan med ett nytt läkemedel förut, vilket är en stor tillgång. Andra är nya och bidrar med kunskap, nyfikenhet och entusiasm. Det är högt tempo i arbetet och vi växer så det knakar. Varje resa är unik, vi är verkligen ett bra team med olika perspektiv och alla jobbar mot samma mål.

Vi har också lyckats samla en grupp rådgivare som alla är namnkunniga personer med världsledande spetskompetens och de bidrar aktivt med sin kunskap och praktiska erfarenhet. De har en stark tro på vårt projekt och vilket känns tryggt. Vi har också turen att ha med oss långsiktiga och engagerade investerare, som är väl förtrogna med läkemedelsbranschen.