Maria Engström – Ambitiös CFO med passion för utveckling

Cinclus News Maria

Beskriv din bakgrund och hur det kommer sig att du arbetar på Cinclus Pharma?

– Jag började min karriär på Ericsson 1991 och arbetade där i flera år, både i Sverige och USA. Jag har arbetat inom läkemedelsbranschen sedan 2006, både i stora och små företag. Det var när jag arbetade på Medivir som jag träffade Christer Ahlberg som rekryterade mig till Unimedic och Cross Pharma och senare, i början av 2017, som CFO på Sedana Medical. I somras fick jag erbjudandet att bli CFO för Cinclus Pharma. Jag accepterade erbjudandet eftersom jag anser att jag har fått en unik möjlighet att vara en del av något med en enorm potential att förbättra livskvaliteten för många människor världen över.

 

Vad är ditt viktigaste uppdrag som CFO?

– Mitt huvudfokus är att "hålla ett öga på pengarna" och se till att vi använder dem försiktigt och klokt så att våra aktieägares intressen tas tillvara. För närvarande förbereder vi oss för en expansion, vilket innebär att vi måste utveckla lämpliga strukturer och inrätta stödfunktioner. Jag är också ansvarig för de finansiella planerna, styrelse- och företagsadministrationen samt hanteringen av riskhantering.

– Som person gillar jag att driva förändringar och tycker att det är viktigt att ta en central roll i företagets utvecklingsprocesser. På Cinclus Pharma får jag möjligheten att vara kreativ och bygga något tillsammans med kollegor som delar samma mål. En av mina främsta uppgifter är att stödja och underlätta vår VD:s arbete med att utveckla företaget. Jag skapar lämpliga finansiella strukturer och ser till att vi följer alla regler och riktlinjer.

 

Vad ser du som Cinclus Pharmas största utmaning?

– Den största utmaningen är att få läkemedelskandidaten linaprazan glurate godkänd. Vi arbetar alla hårt för att det ska ske. I första hand ser jag min roll som finanschef som en stödfunktion. Jag är inte den extroverta ekonomichefen som söker rampljuset; jag föredrar att arbeta bakom kulisserna eftersom min passion är finansiell styrning. Jag gillar att optimera tillgångsflödet, vilket är viktigt för företagets tillväxtresa. Med omfattande erfarenhet av att bygga och utveckla företag vet jag vilken typ av åtgärder som krävs i olika situationer. Att fortsätta lära sig nya saker är mycket viktigt för mig. Om varje dag ser likadan ut och allt är rutin skulle jag inte vara rätt person för jobbet.

 

Hur skulle du definiera Cinclus Pharmas styrkor och möjligheter?

– Även om Cinclus Pharma är ett litet företag, så är vi ett stort team av kunniga människor. Genom att arbeta nära tillsammans och rekrytera rätt kompetens tror jag att vi har vad som krävs för att nå våra mål - erfarenhet, engagemang och drivkraft. Vår läkemedelskandidat linaprazan glurate kan bli en "life-changer" för miljontals människor världen över. Jag tror att detta är något unikt och speciellt att vara en del av. Varje steg är viktigt på sitt sätt - från de kliniska studierna och godkännandet av läkemedelskandidaten till finansiering, personal och IT. Vi är alla inblandade i detta tillsammans.