Kjell Andersson – CSO och grundare med decennier inom gastroenterologi

Cinclus News Kjell

Kjell Andersson – vetenskaplig chef och grundare med över tre decennier inom gastroenterologi

Allt började med ett sommarjobb på Astra Zeneca. Idag är Kjell Andersson en av Sveriges mest erfarna läkemedelsutvecklare inom syrasekretionshämning som har spelat en viktig roll i utvecklingen av globalt framgångsrika läkemedel inom refluxsjukdom. 2014 var han med och grundade Cinclus Pharma där han idag är verksam som vetenskaplig chef.

Under studieåren fick han sommarjobb på AstraZeneca där han även genomförde sitt examensarbete. Detta ledde till ett vikariat inom preklinisk forskning på AstraZenecas farmakologiska avdelning som innebar att jobba i det prekliniska projektet med en nyligen framtagen substans – omeprazol. Flera framstående forskare och förebilder var aktiva i arbetet och en av dessa, Enar Carlsson, blev sedan hans mentor och har spelat en viktig roll i den fortsatta karriären.

Det arbete som Kjell deltog i med omeprazolmolekylen resulterade i stora framgångar. Arbetet lade grunden till att AstraZeneca lanserade två mediciner, Losec och Nexium, som båda under tid blev medicinska genombrott och världens mest sålda läkemedel . Detta satte både Sverige och AstraZeneca på kartan som ledande aktör inom gastroenterologiområdet.

Under tiden på AstraZeneca var Kjell även projektledare för utvecklingsprojekt av linaprazan som utgör grunden för Cinclus Pharma läkemedelskandidat linaprazan glurate. Molekylen är en så kallad P-CAB (Potassium-Competitive Acid Blocker).

Som grundare och vetenskaplig chef på Cinclus Pharma deltar Kjell nu i den fortsatta utvecklingen av linaprazan glurate. Nyligen avslutades fas II-studierna som omfattade 248 patienter. Förberedelserna för att gå in i fas III är nu i full gång.

– Vi är väldigt glada över att ha genomfört fas II-studierna och ser med spänning fram emot resultaten. De kommande fas III-studierna är betydligt större och kommer att omfatta över 1500 patienter med syra-relaterade besvär. Det är ett väldigt omfattande arbete att koordinera och driva ett så pass extensivt studiepaket, varför vi nu nyligen utökat teamet med fem personer dedikerade till projektet.

Målet med studien är att ytterligare utvärdera dosering och kartlägga effekten, ett viktigt steg i att få linaprazan glurate att bli ett godkänt läkemedel.

– Vi har kommit långt och uppnått en värdefull milstolpe med slutförandet av fas II, samtidigt som vi har flera års studier framför oss innan vi är i mål. Det känns otroligt att blicka tillbaka på det senaste året då vi har växt från två till nu 15 personer.

När Kjell ser visionen för Cinclus Pharma och var bolaget är om fem år hoppas han ha ett registrerat läkemedel på plats som bättre kan hjälpa människor som lever med GERD.

– Vårt mål är ett registrerat läkemedel där vi har de globala rättigheterna och att lansera detta på marknader runt om i världen. Jag har dedikerat hela livet till att jobba med utveckling av syrasekretionshämmare och det arbete jag gör nu på Cinclus Pharma blir förhoppningsvis kronan på verket. Det skulle vara oerhört tillfredsställande att få vara med och skapa ett bättre liv för de patienter som fortfarande lider av syra-relaterade besvär, avslutar Kjell.