Kajsa Larsson – erfaren CMO med patientsäkerhet i fokus

Cinclus News Kajsa

Chief Medical Officer Kajsa Larsson är legitimerad läkare med specialistkunskap inom hematologi och internmedicin med erfarenhet från både klinik och industri. Hon har även en Medicine doktorsexamen. Med stort engagemang och fokus på patientsäkerhet leder hon Cinclus Pharmas medicinska studie.

Beskriv din bakgrund, vem du är och hur det kommer sig att du jobbar på Cinclus Pharma?

– Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och bygga ett svenskt företag som utvecklar en produkt som kan göra stor skillnad för många människor runt om i världen. Det är roligt, spännande och inspirerande, samtidigt som det ger en bra känsla i magen. Jag är läkare i grunden och jobbade kliniskt i 15 år inom internmedicin och hematologi främst vid Karolinska sjukhuset i Huddinge innan jag 2009 gick över till läkemedelsindustrin. Jag har jobbat med medicinska frågor, forskning och utveckling på en rad olika bolag.

I rollen som medicinsk chef på Cinclus Pharma får Kajsa användning för sin erfarenhet från tidigare positioner som praktiserande läkare. Även den branschkunskap hon samlat på mig från åren inom läkemedelsindustrin är en värdefull tillgång.

– När jag träffade Christer Ahlberg, Peter Unge och Kjell Andersson förmedlade de en spännande dynamik, öppenhet och intellektuell spänst som jag lockades av. För mig är det lika viktigt att få vara med och göra skillnad som att ha en stimulerande vardag. Förutom en läkemedelskandidat som verkligen har potential, erbjuder Cinclus möjligheten att jobba i ett kompetent och ödmjukt team.

Berätta om vad du gör och vad du tycker är det viktigast för Cinclus Pharma just nu?

– Som CMO är jag ytterst ansvarig för de medicinska bitarna i hur studierna är uppbyggda. Det innebär bland annat att jag behöver lösa problem som uppstår, se över avsteg och biverkningar. Mitt fokus är alltid patienternas säkerhet. Det gäller både för dem som medverkar i studierna och framtida användare – naturligtvis under förutsättning att produkten når ett godkännande. Det är extremt viktigt att produkten gör det den ska göra, är säker och att patienterna har nytta av den.

I rollen som CMO knyts det kliniska arbetet med patientkontakt ihop med forskning. En perfekt kombination av strategiskt och affärsmässigt arbete, enligt Kajsa.

– Personligen tycker jag att det är den perfekta tjänsten. Jag trivs med komplexiteten och det stora ansvaret som det innebär att vara CMO, dessutom har jag många duktiga och kompetenta kollegor till hjälp. Det är spännande och utvecklande att få vara med på hela utvecklingsresan och förhoppningsvis få lansera en produkt på marknaden. Vi tror verkligen på linaprazan glurate och jag hoppas att vi kommer kunna hjälpa många människor i framtiden. Det är många GERD-patienter som trots bra mediciner inte blir riktigt bra.

Vad händer nu och vilka är Cinclus Pharmas utmaningar?

– Det är en utmaning att designa studieprogrammet i fas III så att vi får fram den data som vi behöver för att kunna gå vidare mot ett godkännande. Det handlar bland annat om att anpassa studierna till geografiska och kulturella skillnader och att möta krav som finns i de utvalda områdena. Jag ser över hur studierna organiseras och struktureras. Det är viktigt att studierna är trygga och säkra för patienterna och att de ger oss de svar som myndigheterna efterfrågar. Samtidigt ska studierna vara enkla att genomföra.

Inför en ansökan om att få ett läkemedel godkänt behöver en fungerande säkerhetsdatabas vara på plats, vilket Cinclus Pharma nu förbereder. Det finns en tydlig ambition att så många som möjligt, särskilt forskare och läkare, ska kunna ta del av studieresultat.

– Jag tycker att det är viktigt att man kan följa utvecklingen av linaprazan glurate. Vi vill vara så transparenta som möjligt.

Att bygga upp en verksamhet tycker Kajsa är utvecklande. Hon trivs med att arbeta strategiskt, visionärt och långsiktigt. Öppen kommunikation, tillit och nära samarbete ser hon som viktiga nycklar i ett snabbt växande företag.

– Cinclus är ett litet bolag med få individer och det är lätt att få växtvärk. Vi är ett bra team som hjälper varandra till rätt balans, att jobba smart och effektivt utan att tumma på säkerheten eller etiken. Det är en häftig resa att vara med på. Egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna för vad vi tillsammans kan åstadkomma, avslutar Kajsa.