Första dag för handel i Cinclus Pharmas stamaktier på Nasdaq Stockholm

Cinclus News Image Christer Trill 01 (1)

Idag är första dag för handel av Cinclus Pharmas stamaktier på Nasdaq Stockholm.
Med start kl. 08:45 kan du följa ceremonin på Nasdaq Stockholm live.

Se livesändningen.