Cinclus Pharma offentliggör notering på Nasdaq Stockholm och erbjudande av stamaktier samt publicerar tillhörande prospekt

Cinclus News Image Notering

Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma” eller ”Bolaget”), ett svenskt läkemedelsbolag i klinisk fas, har beslutat att genomföra en ägarspridning genom ett erbjudande av nyemitterade stamaktier (”Erbjudandet”) och har samtidigt ansökt om notering av Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”). Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att ta upp Bolagets stamaktier till handel, förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls senast på första handelsdag. Prospektet avseende Erbjudandet och Noteringen, inklusive pris och övriga villkor i Erbjudandet, publiceras idag och första handelsdag förväntas vara den 20 juni 2024.

Christer Ahlberg, VD för Cinclus Pharma, kommenterar:
Vi är mycket entusiastiska över detta viktiga steg i Cinclus Pharmas utveckling. Genom att bli den produkt som kan erbjuda 24-timmars syrakontroll och läkning för de mest utsatta patienterna med eGERD har vår läkemedelskandidat linaprazan glurate potential att driva ett paradigmskifte i behandlingen av magsyrarelaterade sjukdomar. Att notera Cinclus Pharma på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt steg som möjliggör fortsatt utveckling av linaprazan glurate. Vi har fått ett mycket positivt mottagande från potentiella investerare vilket gör att det känns otroligt spännande att ta nästa steg i denna process. Det finns ett stort behov av en mer effektiv behandling av magsyrarelaterade sjukdomar vilket gör Cinclus Pharma ypperligt väl positionerat för att skapa värde för våra aktieägare.”

 

Läs hela pressreleasen bakom disclaimer: 

Cinclus Pharma offentliggör notering på Nasdaq Stockholm och erbjudande av stamaktier samt publicerar tillhörande prospekt

 

Länkar till relaterade artiklar:

Placera: Cinclus Pharma till börsen

 

Länkar till relaterade artiklar på externa siter som kan läsas genom prenumeration:

Di:s uppgifter bekräftade: Cinclus Pharma till börsen

Cinclus Pharma Seeks $117 Million Valuation in Stockholm IPO

Läkemedels-VD:n om noteringen: ”Vi är ett lågriskprojekt”

Affärsvärlden: Cinclus Pharma: IPO i rätt fas

 

Intervju med Christer Ahlberg, VD för Cinclus Pharma, i DiTV:

Cinclus Pharma till börsen: Räknar med godkänt läkemedel 2029