cinclus pharma header notes in audience

Nyheter

Läs de senaste nyheterna från Cinclus Pharma

Cinclus Pharma offentliggör notering på Nasdaq Stockholm och erbjudande av stamaktier samt publicerar tillhörande prospekt

Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma” eller ”Bolaget”), ett svenskt läkemedelsbolag i klinisk fas, har beslutat att genomföra en ägarspridning genom ett erbjudande av nyemitterade stamaktier (”Erbjudandet”) och har samtidigt ansökt om notering av Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”). Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att ta upp Bolagets stamaktier till handel, förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls senast på första handelsdag. Prospektet avseende Erbjudandet och Noteringen, inklusive pris och övriga villkor i Erbjudandet, publiceras idag och första handelsdag förväntas vara den 20 juni 2024.

Läs mer
Cinclus News Image Notering